ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Data Structures)

Είναι η μελέτη των διαφόρων μεθόδων οργάνωσης για την αποθήκευση δεδομένων και των αλγορίθμων που υλοποιούν και εκτελούν πράξεις με αυτές τις δομές.