Εισαγωγή στην PHP

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ο πυρήνας (core) της γλώσσας που περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν οι περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού όπως μεταβλητές, συναρτήσεις, τελεστές, δομές ελέγχου και επανάληψης κ.λπ.

Η PHP είναι μια ισχυρή γλώσσα σκριπτ η οποία χρησιμοποιείται για τη δημιουργία δυναμικών και διαδραστικών διαδικτυακών εφαρμογών.

Η PHP είναι πολύ διαδεδομένη, δοκιμασμένη και ιδανική για ανάπτυξη εφαρμογών στο web.

Σχετικά με τη σύνταξη της γλώσσας, είναι παρόμοια της perl και της C ή αν προτιμάτε της Java και της JavaScript.

H PHP κατά κανόνα τρέχει επάνω σε έναν Apache server ο οποίος με τη σειρά του μπορεί να είναι εγκατεστημένος σε ένα λειτουργικό όπως Unix, Linux, Windows κ.λπ.

Ένα αρχείο PHP περιέχει συνήθως ένα συνδυασμό από PHP κώδικα και html κώδικα. Ο κώδικας PHP εκτελείται στον server, αντίθετα ο κώδικας html αποστέλεται στον client ανέπαφος.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Για να συνεχίσετε με την PHP θα πρέπει να έχετε βασική γνώση των παρακάτω:

  • HTML
  • Βασική προγραμματιστική γνώση σε γλώσσσα προγραμματισμού ή σε σκριπτ (όπως javascript ή κάτι σχετικό)

Δείτε τα παρακάτω λινκ για περισσότερες πληροφορίες.