Η html 5

Εδώ θα βρείτε σημειώσεις και παραδείγματα για την html. Οι σημειώσεις αυτές συνοδεύουν το σεμινάριο html και css διάρκειας 15 ωρών.