Εισαγωγή στη C

Η γλώσσα C είναι μια γλώσσα γενικής χρήσης και αναπτύχθηκε το 1972 από τον Dennis M. Ritchie με σκοπό τον προγραμματισμό και ανάπτυξη του λειτουργικού συστήματος UNIX.